Treningsavgift 2018

Kr 1.000.- for første familiemedlem

Kr 500.- for øvrige familiemedlemmer

Betales til konto 2610.17.36287

Engangs Treningsavgift

Kr 200.-

NB! Treningscadettiene kjører gratis.

Betales kontant til treningsansvarlig.

Lisens

Engangslisenser koster 200.-

Hvis du ønsker å prøvekjøre gokart må du løse engangslisens.

På mandagstreningene setter vi av tid til de som ønsker å prøvekjøre.

Betales kontant til treningsansvarlig.