Styret i NMK Grenland

Per Berget

Sekretær

per@hoyergruppen.com

97 54 16 34

Roger Tangen

Styreleder

Mob. 93 45 73 22

Espen Goberg Lie

Kasserer

espego@sf-nett.no

91 36 18 10

Ronny Kristiansen

Sportslig Leder

r-kristi@online.no

48 01 37 96

Kåre Humborstad

Material / Baneansvarlig

post@skiengokart.no

92 20 35 29

Sindre Halbjørhus

Web Ansvarlig

sindre@ihemsedal.no

99 59 19 87