Styret i NMK Grenland Gokart

Per Berget

Leder

per@hoyergruppen.com

9754 1634

Roger F. Rui

Nestleder

Mob

9015 0869

Espen Goberg Lie

Kasserer

espego@sf-nett.no

9136 1810

Ronny Kristiansen

Sportslig Leder

r-kristi@online.no

4801 3796

Kåre Humborstad

Material / Baneansvarlig

post@skiengokart.no

9220 3529

Stian Ringsevjen

Styremedlem

Mob

9139 1113