Styret i NMK Grenland

Roger Tangen

Styreleder

9345 7322

Ronny Kristiansen

Sportslig Leder

Espen Goberg Lie

Kasserer

Per Berget

Sekretær

Kåre Humborstad

Material / Baneansvarlig

Sindre Halbjørhus

Web Ansvarlig

Lars Eivind Humborstad

Nestleder

99 31 76 31

Erik Waskaas

Vara Material / Baneansvarlig

91 68 77 53