Styret i NMK Grenland

Per Berget

Sekretær

Roger Tangen

Styreleder

Mob. 93 45 73 22

Espen Goberg Lie

Kasserer

Ronny Kristiansen

Sportslig Leder

Kåre Humborstad

Material / Baneansvarlig

Sindre Halbjørhus

Web Ansvarlig