Før du får lov til å begi deg ut på banen SKAL du fremvise følgende til treningsansvarlig:

I tillegg skal både kart og sikkerhetsutstyr være i forskriftsmessig stand
  • Betalt treningsavgift
  • Betalt medlemskap i NBF-tilknyttet klubb (f. eks NMK Grenland)
  • Betalt førerlisens og ledsagerlisens (dersom fører er under 18)
  • Betalt vognlisens