Hei alle medlemmer!

Klubben inviterer til medlemsmøte / informasjonsmøte

Dato: Torsdag 27.02 – kl. 18:00

Sted: Klubbhuset på Geiteryggen

Vi har fått et tilbud på asfaltering som styret har godkjent, det blir derfor fersk asfalt denne våren!!

Det nye styret vil for øvrig informere om planer for 2020 sesongen og veien videre.

Vi må dessuten planlegge dugnad og ønsker at så mange som mulig kan stille slik at vi også får en sosial kveld sammen.

Det blir enkel bevertning med vafler/kaffe/brus. Både ledsagere (voksne) og førere (barn) – eller omvendt, er velkomne.

Vi håper og tror på et godt oppmøte, jo flere jo bedre!!


Årsberetningen for 2019 finner du her

Styrets sammensetning for 2020 finner du her

Når dato for dugnader er bestemt vil det bli gitt informasjon om dette på denne hjemmesiden og på FB-siden vår.

Mvh Styret